An error has occurred

Modern Teosofi Çalışmaları -

Modern Teosofi Çalışmaları

Hiç hayatın “büyük” sorularını merak ettiniz mi?

Ben gerçekten kimim?
Dünya neden böyle? Ben nereden geldim?
Burada ne yapıyorum?
Sırada ne var?
Bütün bunları ne zaman öğreneceğim?

Bunun gibi belli ki kolay cevaplanamayan diğer soruları daha önce merak ettiyseniz, aramıza hoş geldiniz. Bizler yolda ilerlemek, hayatı anlamak için; kendimizi, çevremizdeki dünyayı merak ederiz.  Ancak hepsi “büyük” soruları yanıtlamaya çalıştıkları için doğru yanıtlar, gerçekte çelişkili olamaz. Bunun yerine, farklılıklara neyin sebep olduğunu ve bu farklı yaklaşımlarda ortak olan gerçeği nasıl bulabileceğimizi anlamamız gerekmez mi? Bu soru bizleri Teosofi ve Teosofi Cemiyeti’ne getirmektedir.

Teosofi, bilimin, felsefenin ve dinin çeşitli yaklaşımlarını herhangi bir özel varsayım veya yolla sınırlamadan uzlaştırmaya çalışarak hayatın “büyük” sorularını yanıtlamanın bir yoludur. Diğer yaklaşımlarda doğru ve değerli olan her şeyi kucaklarken, kendi varsayımlarına ve yöntemlerine dayanır. Teosofi hem çok yeni hem de çok eskidir. Yenidir çünkü kendi kimliğimiz ve bugün çevremizdeki, dünyadaki her şeyin anlamı hakkındaki merakımıza uygulanabilir. Bunu basit cevaplar listesiyle değil, kendimize ve evrene bakmamız için bize yeni bir yol vererek, kendi cevaplarımızı geliştirmek için bir temel sağlayan bir yol vererek yapar. Teosofi eskidir, çünkü dünyanın bilgeleri tarafından bilinen ve öğretilen ilkeleri bünyesinde barındırır. Birçok isimle anılmıştır. Hindistan’da buna Brahmavidyā “Nihai Gerçekliğin Bilgeliği” veya Sanātana Dharma “Ebedi Öğreti” denir. Yahudilikte buna Kabala “Alınan Şey” denir. Çin’de buna Tao Hsueh “Yolun Öğretisi” denir. Hristiyanlıkta buna Prisca Theologia “İlahi Konulara İlişkin Kadim Düşünce” adı verilmiştir. Aynı zamanda Bilgelik Geleneği, Eskimeyen Felsefe, Gizli Öğreti ve Kadim Bilgelik olarak da adlandırılmıştır.

Işığın Mücevherleri olarak Modern Teosofi bilgeliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza Raja Yoga ve Sekiz Katlı Yüce Yol ile devam etmekteyiz. 

Meditasyonda izlediğimiz yöntemler Samdhong Rinpoche’nin Budist Meditasyonu, Bodo Balsys’in “Meditation and the Initiation Process (Vol.6 of a Treatise on Mind)” ve Alice A. Bailey’nin “Letters on Occult Meditation” yöntemleridir. Çalışmalarımız uzun süreli ve grup entegrasyonunu kapsamaktadır. 

Çalışmalara katılmak için lütfen katılım formunu doldurunuz